Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này thể hiện cách thức Textvn thu thập, sử dụng, lưu giữ và tiết lộ thông tin được thu thập từ mỗi người dùng của trang web https://textvn.com. Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web và tất cả các sản phẩm và dịch vụ do Textvn cung cấp (Không bao gồm Errorvn .LLC).

Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng bằng nhiều cách bao gồm khi người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi, điền vào biểu mẫu liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi.. Người dùng có thể truy cập trang web của chúng tôi qua phương pháp nặc danh. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân từ người dùng nếu họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin cá nhân, ngoại trừ việc nó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

Thông tin phi cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin phi cá nhân về người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính, thông tin kỹ thuật về người dùng khi kết nối với trang web của chúng tôi chẳng hạn như hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Cookie của trang web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookie" để nâng cao trải nghiệm người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích lưu giữ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn đặt trình duyệt web của mình để từ chối cookie hoặc để thông báo khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

Cách chúng tôi quán lý thông tin được thu thập

Textvn có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:
- Để cải thiện dịch vụ khách hàng
Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn.
- Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin trong tổng hợp để hiểu cách người dùng trong nhóm sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
- Để cải thiện trang web của chúng tôi
Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi bạn cung cấp để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin của bạn được bảo vệ như thế nào

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân người dùng cho Cambridge Analytica. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào về khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Textvn có toàn quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ đăng một thông báo trên trang chính của trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào để được thông báo về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách quyền riêng tư này định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

Bạn chấp nhận những điều khoản này

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn tự động được hiểu là đã chấp nhận chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang sau khi xem các thay đổi đối với chính sách bảo mật này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.