Upload  Raw  MarkDown  Code 
Chức năng Snippet đã bị tắt vì có một số người dùng sử dụng Snippet để lừa đảo và chia sẽ ứng dụng độc hại làm textvn bị Facebook chặn!! Các bạn Marketing có thể sử dụng notevn.com để chia sẽ lên các mạng xã hội vì textvn đã bị chặn!